Welcome
to paradise
to paradise


selgomez-news:

@selenagomez: Sari, not sari. 🙏